Dones
protagonistes| glocal| tendències| comunicació| món| esports| violències| memòria| opinió cat | esp
Les economistes demanen més igualtat i augmentar la seva presència al món laboral
El 27% dels integrants del Col•legi d'Economistes de Catalunya (CEC) són dones, però la seva presència a la Junta de Govern queda reduïda al 5%: només una entre 20 homes i a la secretaria, càrrec normalment destinat a les dones en juntes monopolitzades per homes. Són dades que es desprenen de la primera Anàlisi de la Igualtat realitzada per un grup de col•legiades que es planteja conèixer la situació femenina en el CEC i aprofundir en el fenomen de la desigualtat de gènere en el sector. Les conclusions de l’estudi suggereixen promoure el lideratge de la dona i impulsar la seva promoció, objectius que impliquen també incrementar la seva presència femenina en els òrgans de govern de l’entitat.
glocal | 24/04/2013

M. Eugenia Ibañez.- Al març del 2012, es va constituir el Grup de Treball d'Igualtat i Diversitat del CEC, primera iniciativa que sorgia al Col•legi d'Economistes de Catalunya amb la finalitat d’aprofundir en la situació de les dones. Amb les dades de maig de l’any passat es va realitzar l’estudi que ha quantificat la presència femenina i la seva rellevància en la institució. Les conclusions de l'informe van anar a càrrec de vuit col•legiades: Eulalia Dalmau, Sofia Paz, Cristina Gil, Mar Isla, Magda Solà, Maite Soler, Ana García i Montserrat Sagarra.


Junta de Govern del CEC (Foto: web CEC)

En l’esmentada data estaven col•legiades 6.232 persones, 1.663 dones (el 27%) i 4.568 homes (el 73%). Tarragona és la demarcació amb major nombre de col•legiades (el 34,33%), mentre Barcelona és la que presenta un menor percentatge (25,37%). L’edat mitjana del col•lectiu és de 49 anys, 51 anys per als homes i 43 per a les dones. D’aquesta dada i de l’anàlisi de la piràmide d’edats es dedueix que la presència femenina en el CEC va en augment, a mesura que s’incorporen al món laboral les noves llicenciades. A la franja d’edat de 30 anys o menys, per exemple, el 5% dels col•legiats són homes, enfront d’un 11% de dones.

Aquest procés de feminització en Econòmiques és similar al que s’està produint en la majoria de les facultats, conseqüència de que la dona ha assimilat que per accedir a llocs de treball ha d’aconseguir un alt nivell de promoció, conscient que el seu sostre de vidre segueix sent molt baix. El fenomen no és exclusiu d'Espanya; a Europa, el 60% dels llicenciats universitaris són dones, segons va informar la vicepresidenta de la Comissió Europea, Viviane Reding, en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos celebrat al gener passat.

Maite Soler, coredactora de les conclusions i membre del Consell General d'Economistes d'Espanya, considera que el boom de la construcció ha tingut també la seva influència en la major presència de les dones a la universitat, perquè mentre molts nois van trobar en el totxo una via laboral fàcil i ben remunerada, les noies, per exclusió o per convicció, va buscar altres formes de procurar-se un futur.

La presència femenina a les empreses
El Grup de Treball d'Igualtat i Diversitat ha obtingut de la junta de govern del Col•legi el compromís per incorporar dues preguntes sobre la situació de les dones a l’empresa en l’enquesta bianual sobre situació econòmica. Les respostes aportaran les pautes precises per conèixer millor els vincles laborals femenins i, potser, entendre perquè solament el 22% de les col•legiades opten per l’exercici lliure de la professió, enfront del 78% dels seus companys. Maite Soler opina que és propi de la dona buscar una major seguretat en el seu treball i rebutjar una certa independència laboral, potser més creativa, però també més arriscada.

Es tracta, en definitiva, que la junta del CEC, presidida pel degà Joan B. Casas Onteniente, s’involucri en la incorporació de les economistes al món del treball. Montserrat Sagarra, membre del grup, amb una llarga experiència en diverses comissions europees, defensa que hi ha diverses tasques a les empreses, fins ara exclusives d’advocats i psicòlegs, que podrien ser exercides per les economistes, i cita com a exemple els plans d’igualtat pels quals “cal analitzar i interpretar estratègies, utilitzar dades, estadístiques i  tot això és competència nostra”. El mateix podríem dir, segons Sagarra, dels departaments de recursos humans, càrrecs que, en la seva opinió, haurien d’estar ocupats per economistes.

Com a conclusió final, el Grup de Treball d'Igualtat i Diversitat ha plantejat al Col•legi la necessitat de dur a terme un paper més actiu en la promoció de la igualtat en la professió, la qual cosa ha d’implicar el compromís d’augmentar la presència femenina en els seus òrgans de govern. També es proposa a la junta de govern del CEC que analitzi diversos aspectes vinculats a l’exercici laboral de les col•legiades, com la categoria professional, els salaris i la presència en els equips directius, i que es marqui com a objectiu executar polítiques actives per aconseguir el 40% de representació en els consells d’administració de les empreses, quota fixada per la Comissió Europea per a l’any 2020. Actualment, la presència femenina als països de la Unió Europea és del 15%, si bé en el 25% de les majors empreses europees hi manquen dones en el més alt nivell dels seus òrgans de gestió.

A Espanya, la Llei d'Igualtat del 2007 estableix un període de vuit anys perquè les empreses incloguin en els seus consells entre un 40% i un 60% de tots dos gèneres, amb la finalitat que ni homes ni dones estiguin infrarepresentats, però la veritat és que la situació actual està molt lluny d’aconseguir aquests objectius: la presència femenina en les empreses de l'IBEX és del 12%, amb 62 dones en els seus consells d’administració, aproximadament una dona per cada deu homes, i només el 29% de les empreses espanyoles, en general, compten amb dones en els seus òrgans de representació.

Altres notícies
La pèrdua de talent afecta al 31% de les dones amb estudis superiors davant el 21% dels homes, segons l’estudi presentat per la Cambra de Comerç | glocal | 02/07/2009
Com continuar potenciant la coeducació a les escoles | glocal | 01/02/2011
“Dones i Europa, lideratges femenins a Catalunya” | glocal | 01/03/2011
35 anys d’ajuntaments democràtics: 151 alcaldesses, 796 alcaldes | glocal | 17/06/2014
Què és la riquesa? | glocal | 07/10/2014
 

Cerca avançada
Banner
 
 
 
Fes de corresponsal
Envia'ns una carta a la direcció
Butlletí de notícies
 
fem xarxa (pàgines amigues)
 
 
 
  Manifestació per l'abolició de la prostitució
26 de setembre a Madrid ... [+]
 
  20 universitats públiques organitzen coordinadament activitats de debat sobre treball sexual
Tindran lloc durant el curs 2019/2020 i l’acte a la UAB ... [+]
 
  Duoda presenta una nova edició del Màster en estudis de la diferència sexual
El programa de Màster s'inicia al gener de 2020 i finalitza ... [+]
 
 
© 2009 Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Tots els drets reservats  |  Staff  |  Nota Legal  |  Qui Som