Dones
protagonistes| glocal| tendències| comunicació| món| esports| violències| memòria| opinió cat | esp
Forta baixada a Catalunya del nombre d’ordres de protecció atorgades a dones que han denunciat violència masclista
El Observatorio contra la violencia doméstica y de género, realitza trimestralment informes amb dades sobre la situació processal dels assumptes de violència masclista que es tramiten als Jutjats de tot l’Estat espanyol. Aquests informes permeten dur a terme un seguiment estadístic del fenomen en l’àmbit judicial i alhora fer investigacions i anàlisis sobre l’eficàcia de la llei i les dificultats que presenta la seva aplicació.
violències | 07/05/2015

Marta Corcoy.-  Les dades publicades del 2014 destaquen que a Catalunya i en especial als partits judicials del Baix Llobregat s’ha produït una forta caiguda de les ordres de protecció (OP) adoptades per via judicial. Així s’ha passat de denegar-ne el 2008 un 35% a un 66% el 2014. Per comunitats autònomes, Catalunya és on més OP es van denegar l’any passat, seguida de Madrid (55%). La mitjana estatal se situa en un 43%.

Una ordre de protecció és una resolució judicial que, en els casos en què existeixen indicis fundats de comissió de delictes o faltes de violència domèstica i existeixi una situació objectiva de risc per a la víctima, s’ordena la seva protecció mitjançant l’adopció de mesures cautelars civils i/o penals, a més d’activar les mesures d’assistència i protecció social necessàries. Entre les mesures civils hi trobem la del règim de custòdia, visites, comunicació amb els fills o filles. Actualment són poques les ordres de protecció que porten implícita la suspensió del règim de visites dels fills o filles menors d’edat i/o de la pàtria potestat.

El Consell de les Dones del Baix Llobregat arran de la publicació d’aquestes dades 2014 i després de fer-ne una anàlisi acurada a partir dels resultats elaborats per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, va denunciar aquesta situació, mitjançant una moció aprovada al seu plenari del mes de febrer, en la qual es mostra la preocupació de la comarca, es reclama una legislació clara i sense excepcionalitat per a la protecció de les víctimes de violència masclista i es demana un augment de la formació específica a fiscalia, advocacia i judicatura així com al personal dels serveis públics de tots els àmbits en matèria de violència masclista.

També es sol•licita al Govern de la Generalitat que presenti al Parlament un estudi de l’Observatori Català de la Justícia, sobre els motius pels quals les ràtios d’ordres de protecció concedides són tan baixes a Catalunya i sobre propostes de resolució, i que s’insti al Col•legi d’Advocats a revisar el nombre de lletrats i lletrades amb formació específica sobre violència masclista adscrits als torns d’ofici, en funció de la població de cada territori.

Denuncies i renuncies al procés judicial

Una altra dada a destacar es la disminució del nombre de denúncies l’any 2014 respecte el 2013. Aquesta disminució és particularment acusada al Baix Llobregat com podem veure en aquest gràfic.

En canvi i si ens fixem en el següent gràfic veiem com el 2014 les renuncies al procés judicial de violència masclista a Catalunya i a Espanya disminueixen mentre que als partits judicials del Baix Llobregat augmenten. Factors com la crisi econòmica, les campanyes de sensibilització, el suport que s’ofereixen des dels ajuntaments a les dones que pateixen una situació de violència poden influir en aquestes dades i que sens dubte hauran de ser motiu de debat i anàlisi.

En unes declaracions recents sobre aquesta qüestió, Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género ha manifestat que “les ordres de protecció estan concebudes per protegir la integritat física de les dones víctimes de maltractament i quan les mesures per evitar un assassinat o un maltractament fallen, hem d’analitzar molt seriosament què ha pogut passar”. En l’altre sentit, també diu que “no sap quantes dones han salvat la vida gràcies a la tasca que es fa des dels Jutjats i de les Forces i Cossos de Seguretat però estic segura que moltes”.

Recordem que El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institució creada l’any 2.002, amb l’objectiu principal  d’abordar el tractament d’aquesta violència des de l’administració de Justícia. Està integrat pel Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, Ministeris, les CCAA amb competències sobre Justícia transferides y el Consejo General de la Abogacía Española.

Guardar

Altres notícies
La mutilació genital femenina, a debat | violències | 07/12/2010
La violència masclista: tractament dels mitjans de comunicació i prevenció en l’entorn universitari | violències | 25/03/2013
“Homes igualitaris” organitza una concentració contra la violència vers les dones | violències | 14/10/2009
Roda d’homes contra la violència masclista | violències | 27/10/2009
Presentació del llibre Paraules emmetzinades, de Maite Carranza | violències | 25/03/2010
 

Cerca avançada
Banner
 
 
 
Fes de corresponsal
Envia'ns una carta a la direcció
Butlletí de notícies
 
fem xarxa (pàgines amigues)
 
 
 
  Manifestació per l'abolició de la prostitució
26 de setembre a Madrid ... [+]
 
  20 universitats públiques organitzen coordinadament activitats de debat sobre treball sexual
Tindran lloc durant el curs 2019/2020 i l’acte a la UAB ... [+]
 
  Duoda presenta una nova edició del Màster en estudis de la diferència sexual
El programa de Màster s'inicia al gener de 2020 i finalitza ... [+]
 
 
© 2009 Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Tots els drets reservats  |  Staff  |  Nota Legal  |  Qui Som