Dones Banner
protagonistes| glocal| tendències| comunicació| món| esports| violències| memòria| opinió cat | esp
Nota Legal

Aquest web i els dominis donesdigital.cat i donesdigital.com són propietat de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, d’ara endavant ADPC,  amb domicili a Rambla Catalunya, 10, 3r de Barcelona. Telèfons 934121111 i 93 4124656.

Condicions d’ús
Es consideren persones usuàries d’aquest espai web totes les que accedeixin als seus serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l’acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.

Propietat intel•lectual i industrial
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, inclosos textos, imatges, arxius d’àudio, software, marques, logotips, combinacions de colors, serveis, programes, dades, estructura i disseny, pertanyen a l’ADPC o a tercers que n’han autoritzat l’ús. Queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones– incloses les compilacions o “press clipping” que no s’hagin concertat contractualment, així com qualsevol transformació o alteració. En el cas que L’ADPC autoritzi la utilització d’alguns d’aquests elements s’haurà d’esmentar expressament.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (emmarcament o framing). En el cas que es creïn enllaços d’hipertext a alguna de les pàgines dedonesdigital.cat o donesdigital.com, l’usuari o usuària haurà de saber qui hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador.

Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que les persones usuàries aportin voluntàriament per mitjà dels formularis inclosos en aquest lloc passaran a ser  titularitat de l’ADPC. No seran cedides a altres empreses o persones sense el consentiment del o la titular.

Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d’haver facilitat dades incorrectes o falses. També correspon a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació de les dades facilitades, els seus titulars podran adreçar-se per qualsevol mitjà a l’ADPC.

Ús correcte del web
La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d’acord amb la llei. No modificarà ni provocarà danys de cap tipus a les dades, els programes o els documents del web, ni introduirà cap classe de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web.

Aquest web permet als usuaris i usuàries opinar i informar a través del apartats definits a tal efecte. L’usuari o usuària es compromet a no difondre continguts antidemocràtics, racistes, xenòfobs, pornogràfics, d’exaltació de la violència o que atemptin contra els drets reconeguts i protegits per les lleis.

L’ADPC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als canals de participació del web, sense avís previ, a la persona usuària que incompleixi les normes incloses en aquests Avisos Legals.

Responsabilitats sobre els continguts i ús
Tot i que l’ADPC posa tots els mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei periodístic i tècnic, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada o contrastada. L’ADPC no es fa responsable d’aquells continguts procedents de persones, empreses o entitats alienes.

L’ADPC no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'ADPC; tampoc es fa responsable dels retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes elèctrics; ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris i usuàries.

L’ADPC declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats al web. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

Resolució de conflictes
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d’aquests Avisos Legals. Els conflictes derivats de l’ús d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

Suspensió temporal de l’accessibilitat del web
L’ADPC es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat del seu web per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat d l’ADPC.


Cerca avançada


Banner
 
 
 
Fes de corresponsal
Envia'ns una carta a la direcció
Butlletí de notícies
 
fem xarxa (pàgines amigues)
 
 
 
  28 de maig, dia d’acció per la salut de les dones
Del 22 al 26 de maig, al cente Cívic de Sants, ... [+]
 
  L’exposició Montserrat Roig, cronista d’un temps i d’un país, continua la seva itinerància per Catalunya
Per sol•licituds cal adreçar-se al Memorial Democràtic de Catalunya ... [+]
 
  FotoLa pau en els conflictes. Aportacions de les dones als nous processos de pau i negociació
Nova revista monogràfica de CON LA A ... [+]
 
 
© 2009 Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Tots els drets reservats  |  Staff  |  Nota Legal  |  Qui Som